ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

intersit truck loading cargo

Οδική μεταφορά

Η οδική μεταφορά, είναι ο τρόπος που συνδυάζει συνήθως την άμεση παράδοση με το σχετικά οικονομικό κόστος. Από το 2004, που ξεκίνησε την δραστηριότητα της η ΙΝΤΕΡΣΙΤ ΕΠΕ, εξειδικεύεται στις φορτώσεις οδικών μεταφορών, εξαγωγών αλλά και εισαγωγών. Η κύρια εξειδίκευση είναι η φορτία εξαγωγής τροφίμων και ποτών, ολόκληρων αλλά τμηματικών φορτώσεων. Ωστόσο, από το 2015, εξυπηρετεί πλέον και μεταφορές εμπορευμάτων ελεγχόμενης θερμοκρασίας, δηλαδή συντήρησης (+2+4) και κατάψυξης (-18).

Πραγματοποιούνται φορτώσεις εξαγωγής αλλά και εισαγωγής σε εβδομαδιαία βάση, με σταθερούς και έμπιστους συνεργάτες. Καλύπτεται ένα ευρύ δίκτυο παραλαβών τόσο σε πανελλαδικό επίπεδο, όσο και σε ευρωπαϊκό, στις χώρες που εξυπηρετούνται.  Οι χώρες οι οποίες εξυπηρετούνται είναι αυτές τις κεντρικής Ευρώπης με κυριότερες τις Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Βέλγιο, Δανία, Τσεχία και Ουγγαρία.

Εγκαταστάσεις

Στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, σε σημείο εύκολα προσβάσιμο για οποιοδήποτε όχημα, λειτουργούν από το 2004 οι εγκαταστάσεις της εταιρείας. Συστεγάζονται σε ενιαίο χώρο τα γραφεία με τους τρεις χώρους αποθήκευσης εμπορευμάτων, κάτι το οποίο συντελεί στην καλύτερη λειτουργία και συντονισμό των φορτώσεων. Οι αποθήκες ξηρών εμπορευμάτων, κατάψυξης και συντήρησης, έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να γίνεται αποτελεσματικά η διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης των εμπορευμάτων κάθε είδους φορτίου, ενώ παράλληλα είναι κατάλληλος για την ασφαλή αποθήκευση και εναπόθεση τους.

intersit logo on our warehouse
manager supervising the cargo loading

Μεταφερόμενα προϊόντα

Η μεταφορά για μας, είναι διττής σημασίας. Καλύπτουμε το κομμάτι της εξαγωγής εμπορευμάτων από την Ελλάδα προς την κεντρική Ευρώπη και το αντίθετο, από την Ευρώπη προς την Ελλάδα. Με ένα ευρύ δίκτυο παραλαβών καλύπτουμε οποιοδήποτε σημείο ζητηθεί.

Ειδίκευση μας είναι να εξάγουμε προϊόντα Ελλήνων παραγωγών από όλη την ελληνική επικράτεια, αλκοολούχα ποτά και τρόφιμα όλων των θερμοκρασιών. Τα εμπορεύματα είτε περισυλλέγονται είτε παραδίδονται στις αποθήκες μας και αφού συγκεντρωθούν στις ιδιόκτητες αποθήκες μας, στη συνέχεια γίνεται με μεθοδικότητα ο προγραμματισμός των φορτώσεων.

Από την άλλη πλευρά, εισάγουμε οποιοδήποτε εμπόρευμα μας ζητηθεί και αναλαμβάνουμε την παράδοση του στο σημείο που θα ζητηθεί.

Η διεκπεραίωση των φορτώσεων ωστόσο δεν αφορά μόνο την μεταφορά. Η προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων και των τελωνειακών διαδικασιών για την σωστή μεταφορά, είναι ένα σημαντικό κομμάτι, το οποίο καλύπτεται αποτελεσματικά από την πλευρά μας μέσω της εμπειρίας και της εκπαίδευσης που προσφέρεται στο δυναμικό μας.

Αποθηκεύσεις – Logistics

Η αποθήκευση και διαχείριση αποθεμάτων, είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται. Είναι μια ανάγκη που προέκυψε από τις απαιτήσεις της αγοράς, λόγω του μεγάλου ποσοστού τμηματικών φορτώσεων, με στόχο πάντα την εξυπηρέτηση του πελάτη. Για αυτό το σκοπό, έχει διαμορφωθεί χώρος αποθήκευσης, ξηρού εμπορεύματος αλλά και ελεγχόμενης θερμοκρασίας. Σε συνεργασία με τον αποθέτη, ετοιμάζεται η εκάστοτε παραγγελία και είναι έτοιμη προς φόρτωση σε σύντομο χρονικό διάστημα.

employee loading moving cargo in our warehouse
employees working on their computers

Εξυπηρέτηση

Καθοριστικό ρόλο στην διαδικασία της μεταφοράς, έχει εκτός των άλλων και η επικοινωνία. Από την λήψη της παραγγελίας έως και την παράδοση της στον τελικό παραλήπτη, η πληροφορία είναι πολύ σημαντική. Η παροχή αυτών των υπηρεσιών επιτυγχάνεται με την άμεση ανταπόκριση του προσωπικού στα αιτήματα των πελατών, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η υποστήριξη μέσω προγράμματος ERP, προωθεί την αποδοτικότερη διαχείριση ηλεκτρονικών πληροφοριών, ενώ η διατήρηση αρχείου εγγράφων μεταφοράς εγγυάται την άμεση μετά πωλήσεων εξυπηρέτηση. Επίσης, σε ότι αφορά τις μεταφορές εμπορευμάτων ελεγχόμενης θερμοκρασίας, είναι εφικτή η αποστολή καταγραφικών θερμοκρασίας.