ΙΝΤΕΡΣΙΤ ΕΠΕ

Διεθνείς Μεταφορές
ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ
Συντεταγμένες: 40.69875, 22.81288
Τηλ : +30 2310 710830
Fax : +30 2310 710833
e-mail : info@intersit.gr