ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Οτιδήποτε παράγεται, μεταφέρεται. Ειδίκευση μας η μεταφορά τροφίμων και ποτών, ξηρού φορτίου και εμπορευμάτων ελεγχόμενης θερμοκρασίας.

Ιδιόκτητα γραφεία και εγκαταστάσεις στη βόρεια Ελλάδα

Έμπιστοι συνεργάτες

Ευρύ δίκτυο παραλαβών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο

Η ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑ ΜΑΣ

Η ΙΝΤΕΡΣΙΤ ΕΠΕ , έχει αποκλειστικά δραστηριότητες που εντείνουν την διεθνή επιχειρηματικότητα της . Αυτό οφείλεται και στον χαρακτήρα της σαν διεθνή διαμεταφορέα. Οι πελάτες που εξυπηρετούνται κατά το 90 % είναι εξωτερικού , σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης , Γερμανία , Αυστρία , Ολλανδία , Βέλγιο , Δανία , Τσεχία και Ουγγαρία , ενώ το υπόλοιπο 10% είναι πελάτες εσωτερικού , οι οποίοι έχουν επίσης αποκλειστικά, δραστηριότητες στο εξωτερικό.

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ΙΝΤΕΡΣΙΤ ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2004, δραστηριοποιείται στον τομέα των διεθνών μεταφορών και αποθηκεύσεων ξηρού φορτίου, κατά κύριο λόγο τροφίμων και ποτών, ενώ από το 2015 έχει μπει δυναμικά και στον τομέα μεταφοράς φορτίου ελεγχόμενης θερμοκρασίας, συντήρησης και κατάψυξης , Διαθέτει ιδιόκτητες αποθήκες στην έδρα της , ΒΙ.ΠΕ Σίνδου. Με σταθερούς συνεργάτες μεταφορείς καλύπτει σε εβδομαδιαία βάση την Κεντρική Ευρώπη , δηλαδή όλη την έκταση της Γερμανίας , και έπειτα εξυπηρετεί χώρες όπως η Αυστρία , Τσεχία , Ουγγαρία , Ολλανδία , Βέλγιο και Δανία αλλά και την ελληνική επικράτεια . Αυτό σημαίνει ότι , από όλη την επικράτεια της χώρας και με ένα δυνατό δίκτυο παραλαβών συγκεντρώνονται εμπορεύματα, και από εκεί μεταφορτώνονται στον τελικό μεταφορέα ο οποίος θα τα οδηγήσει και στον τελικό παραλήπτη .

Η πορεία μας στο χρόνο

2004

 • 2004

  Ίδρυση της εταιρίας και εγκατάσταση της σε ιδιόκτητο χώρο στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου.
 • 2015

  Δημιουργία χώρου αποθήκευσης ελεγχόμενης θερμοκρασίας, για εμπορεύματα συντήρησης και κατάψυξης.
 • 2016

  Επέκταση δικτύου παραλαβών στην ελληνική επικράτεια.
 • 2017

  Επέκταση αποθηκών στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις.
 • 2018

  Κάλυψη χωρών κεντρικής Ευρώπης, όπως Ουγγαρία και Τσεχία.
 • Σήμερα

  To be continued…
Ισολογισμοί

2016    2017    2018    2019